Cykl sześcioletni

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku

Oferta dla najmłodszych w wieku 7 - 10 lat

Cykl sześcioletni przeznaczony jest dla dzieci rozpoczynające naukę w naszej szkole w wieku 7 - 10 lat. Ze względów praktycznych sugerujemy podjęcie nauki w szkole muzycznej równolegle z rozpoczęciem szkoły podstawowej.

W cyklu sześcioletnim cały program szkoły muzycznej jest rozplanowany na sześć lat nauki. Zajęcia z gry na instrumencie odbywają się w formie lekcji indywidualnych w systemie jeden uczeń - jeden nauczyciel. Pozostałe przedmioty prowadzone są w grupach do 16 osób. Wyjątkiem jest chór, gdzie ilość uczestników może być większa.

W pierwszych trzech latach nauki poza grą na instrumencie uczniowie uczestniczą w zajęciach muzyczno-ruchowych w ramach przedmiotu Podstawy rytmiki i w lekcjach Kształcenia słuchu. W kolejnych latach zamiast Rytmiki uczniowie realizują przedmiot Audycje muzyczne, na którym mają możliwość zapoznać się z elementami historii muzyki i rozwojem różnych form i gatunków muzycznych. Ponadto pojawia się Chór umożliwiający rozwijanie umiejętności muzykowania zespołowego, a dwóch ostatnich latach uczniowie uczestniczą w lekcjach indywidualnych z Fortepianu dodatkowego (nie dotyczy uczniów realizujących Fortepian jako instrument główny).

Kandydaci do szkoły muzycznej w ramach procesu rekrutacyjnego przechodzą badanie przydatności do kształcenia muzycznego. Nie wymagamy umiejętności gry na instrumencie. Badanie polega na zrealizowaniu przez ucznia łatwych zadań podanych przez nauczyciela prowadzącego przesłuchanie. Na podstawie badania przydatności możemy stwierdzić czy uczeń może rozpocząć naukę w szkole muzycznej i jaki instrument byłby dla niego najbardziej korzystny pod względem predyspozycji.

Zadania do wykonania przez kandydata w ramach badania przydatności:

Przed przystąpieniem do badania przydatności należy:

Serdecznie zapraszamy do Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku !!!

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Prowadzimy zapisy na naukę  gry na instrumentach muzycznych: fortepian, skrzypce, akordeon, gitara, flet, trąbka, saksofon i klarnet.

SZCZEGÓŁY REKRUTACJI:

WAŻNE INFORMACJE: