Cykl czteroletni

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku

Oferta dla dzieci i młodzieży w wieku 9 - 16 lat

Cykl czteroletni przeznaczony jest dla starszych dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w naszej szkole w wieku 9 - 16 lat. Ze względów praktycznych sugerujemy podjęcie nauki w cyklu czteroletnim szkoły muzycznej nie później niż w roku szkolnym, w którym kandydat będzie rozpoczynał naukę w klasie piątej szkoły podstawowej.

W cyklu czteroletnim cały program szkoły muzycznej jest rozplanowany na cztery lata nauki. Zajęcia z gry na instrumencie odbywają się w formie lekcji indywidualnych w systemie jeden uczeń - jeden nauczyciel. Pozostałe przedmioty prowadzone są w grupach do 16 osób. Wyjątkiem jest chór, gdzie ilość uczestników może być większa.

W pierwszym roku nauki poza grą na instrumencie uczniowie uczestniczą w lekcjach Kształcenia słuchu. W kolejnym roku dochodzi przedmiot Audycje muzyczne, na którym mają możliwość zapoznać się z elementami historii muzyki i rozwojem różnych form i gatunków muzycznych. Ponadto pojawia się Chór umożliwiający rozwijanie umiejętności muzykowania zespołowego, a dwóch ostatnich latach uczniowie uczestniczą w lekcjach indywidualnych z Fortepianu dodatkowego (nie dotyczy uczniów realizujących Fortepian jako instrument główny).

Kandydaci do szkoły muzycznej w ramach procesu rekrutacyjnego przechodzą badanie przydatności do kształcenia muzycznego. Nie wymagamy umiejętności gry na instrumencie. Badanie polega na zrealizowaniu przez ucznia łatwych zadań podanych przez nauczyciela prowadzącego przesłuchanie. Na podstawie badania przydatności możemy stwierdzić czy uczeń może rozpocząć naukę w szkole muzycznej i jaki instrument byłby dla niego najbardziej korzystny pod względem predyspozycji.

Zadania do wykonania przez kandydata w ramach badania przydatności:

Przed przystąpieniem do badania przydatności należy:

Serdecznie zapraszamy do Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku !!!

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Prowadzimy zapisy na naukę  gry na instrumentach muzycznych: fortepian, skrzypce, akordeon, gitara, flet, trąbka, saksofon i klarnet.

SZCZEGÓŁY REKRUTACJI:

WAŻNE INFORMACJE: