Plan nauczania

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku

Siatka godzin - cykl sześcioletni

Obowiązuje od 1 września 2023 roku:

Siatka godzin - cykl czteroletni

Obowiązuje od 1 września 2023 roku:

Przedmioty nadobowiązkowe

Uczniowie mają możliwość skorzystać z zajęć dodatkowych za dopłatą: