Rekrutacja

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku

Dodatkowa rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu dodatkowej rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

Szczegóły rekrutacji do poszczególnych cyklów nauczania:

Zapraszamy rodzica/opiekuna do wypełnienia zgłoszenia rejestracyjnego: Formularz rejestracyjny kandydata