Odpłatność

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku

Odpłatność od 01.02.2024

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. – INSTRUMENTY KLASYCZNE

Kurs gry na instrumentach klawiszowych – KEYBOARD

Numery rachunków bankowych:

Tytuł wpłaty: Czesne – imię i nazwisko ucznia, miesiąc

 Terminy płatności rat czesnego – do wyboru:

Odpłatność od 01.09.2023 do 31.01.2024

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. – INSTRUMENTY KLASYCZNE

Kurs gry na instrumentach klawiszowych – KEYBOARD

Numery rachunków bankowych:

Tytuł wpłaty: Czesne – imię i nazwisko ucznia, miesiąc

 Terminy płatności rat czesnego – do wyboru:

Odpłatność od 01.01.2023 do 31.08.2023

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. – INSTRUMENTY KLASYCZNE

Kurs gry na instrumentach klawiszowych – KEYBOARD

Numery rachunków bankowych:

Tytuł wpłaty: Czesne – imię i nazwisko ucznia, miesiąc

 Terminy płatności rat czesnego – do wyboru:

Odpłatność od 01.09.2022 do 31.12.2022

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. – INSTRUMENTY KLASYCZNE

Kurs gry na instrumentach klawiszowych – KEYBOARD

Odpłatność za naukę w poprzednim roku szkolnym (2021/2022)

Za miesiące IX-XII 2021

Za miesiące I-VI 2022