Niepaństwowa
Szkoła Muzyczna
I st. w Leżajsku

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych

OFERTA NA START - DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku prowadzi działalność od 3 września 2007 roku. Placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest wpisana w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 482/19/2007. Więcej ...

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Leżajsku rozpoczęła działalność 1 września 2011 roku. Została wpisana do ewidencji szkół artystycznych pod numerem 573/15/2011. Szkoła prowadzi naukę w zakresie gry na instrumencie w oparciu o podstawę programową określoną przez ministra właściwego d/s kultury i dziedzictwa narodowego. Więcej ...

Cykle kształcenia w NSM I st. w Leżajsku

CYKL SZEŚCIOLETNI

Zapraszamy kandydatów w wieku 7 - 10 lat na naukę gry na instrumentach muzycznych w cyklu sześcioletnim. Więcej ...

CYKL CZTEROLETNI

Zapraszamy kandydatów w wieku 9 - 16 lat na naukę gry na instrumentach muzycznych w cyklu czteroletnim. Więcej ...

 Z życia szkoły ...

Fotorelacja z Koncertu Karnawałowego uczniów NSM II st. w Leżajsku

Fotorelacja z popisu szkolnego NSM I i II st. w Leżajsku

Polecamy